تابع درخشندگی

تابع درخشندگی

 

 

(تغییرمسیر از تابع روشنایی)

 منحنی حساسیت چشم یا تابع درخشندگی یا تابع بازده نوری، یک تابع یا منحنی است که میانگین حساسیت چشم انسان‌ها به نور را در طول موجهای مختلف مشخص می‌کند. باید توجه داشت که این منحنی کاملا دقیق نیست، اما نمایش بسیار خوبی از حساسیت چشم انسان است. این تابع یک تابع استاندارد است که توسط سی‌آی‌ئی معرفی شده و می‌توان از آن برای تبدیل انرژی تابشی به انرژی نورانی (که رویت‌پذیر است) استفاده کرد. همچنین این تابع اساس کار تابع تطبیق رنگ در فضای رنگ ۱۹۳۱ سی‌آی‌ئی است.

 

 400px-Luminosity-telesanatalborz
 توابع درخشندگی در دید کافی (مشکی) و در شب‌بینی (سبز). منحنی دید کافی استاندارد ۱۹۳۱ سی‌آی‌ئی را نیز شامل می‌شود (خط پیوسته)، داده‌های تغییریافتهٔ جاد-ووس در ۱۹۷۸ میلادی(خط‌چین)، داده‌های شارپ، استاک‌من، جاگلا و جاگل در ۲۰۰۵ میلادی (نقطه‌چین). منحنی افقی طول موج بر حسب نانومتر است.

 

ادامه مطلب...

شار نوری

 

 شار نوری

در نورسنجی، شار نوری، توان نوری یا میزان نور،معیاری است برای سنجش توان دریافت شده از نور. شار نوری را نباید با شار تابشی که معیاری برای سنجش توان کل نور گسیل‌شده‌است اشتباه گرفت زیرا شار نوری به گونه‌ای تعریف شده تا بازتاب‌دهندهٔ حساسیت متغیر چشم انسان به طول موجهای مختلف نور باشد.

250px-Luminance Chamber-TELESANATALBORZ

کرهٔ اولبریخت برای اندازه‌گیری شار نوری یک منبع نور. 

ادامه مطلب...